Kennis- & Netwerksessie 19/6: Paradox in werkplekinnovatie, wie voert de regie? (ism SLTN Inter Access)

Op dinsdag 19 juni organiseren we in samenwerking met SLTN Inter Access (Innovation Partner 2018) een interactieve kennis- en netwerksessie over user centric IT, innovatie en de regie in outsourcing. Dit event is gratis toegankelijk en exclusief voor Sourcing Advisors.

Veel organisaties willen geen eigen IT organisatie meer. Ze willen de regie voeren over een partner die verantwoordelijk is voor hun gehele IT. Opvallend genoeg geldt dit ook voor de IT partner. Steeds meer onderdelen van het IT landschap worden als dienst afgenomen. Als IT dienstverlener moet je regie voeren over de levering van de onderliggende diensten. Hierin zit iets paradoxaals: om je klant regisseur te laten zijn, moet je zelf regisseur worden.

Organisaties verwachten van hun IT-partner dat deze ook zorgt voor de innovatie of vernieuwing van de dienstverlening. Niet meer gedurende de looptijd van het contract de omgeving in de lucht en up-to-date houden, maar gebruikers ‘continu’ laten profiteren van nieuwe mogelijkheden.

Verandering of vernieuwing is de norm. In de praktijk zien we echter dat veel projecten die vernieuwing tot stand moeten brengen niet of uiterst moeizaam starten. Ook dit heeft iets paradoxaals: je moet veranderen, maar het mag niet.

Werkplek en applicaties niet meer los te zien

In haar werkplekdienstverlening heeft SLTN hier dagelijks mee te maken. In de blog ‘We brengen u niet naar de cloud!’ betoogt SLTN dat waar voorheen de wereld van de ‘werkplek’ en ‘applicaties’ tamelijk ver van elkaar af stonden, deze steeds dichter bij elkaar komen.

Een voorbeeld van een zorgklant maakt dit duidelijk: zorgmedewerkers maken binnen een zorgwoning gebruik van gedeelde thin client voor toegang tot een virtuele werkplek. Met tablets en taakgerichte apps zouden ze dicht bij de cliënt de administratie op een effectieve manier kunnen voeren, zodat er meer tijd en aandacht voor de cliënten is en de kwaliteit van de zorg beter wordt. De apps hebben alleen zin als er vanuit de werkplek shared tablets worden aangeboden en vice versa. Kortom, werkplek en applicatie zijn afhankelijk van elkaar.

‘einde contract’ als leidraad

Het feit dat de applicaties en werkplek vanuit het verleden vaak los van elkaar werden gezien leidt er toe dat de mogelijkheden van de werkplek om te kunnen bijdragen aan de productiviteit van de medewerkers onderbelicht zijn. Veranderingen in de werkplek komen dan niet voort uit een behoefte vanuit het proces, maar vanuit een ‘einde contract’ situatie van hardware of dienstverlening. Initiatieven vanuit de IT organisatie op basis van een ‘roadmap’ komen vaak niet van de grond, omdat er vanuit de business continu andere en meer dringende problemen zijn.

Op de kennis- en netwerksessie van dinsdag 19 juni laat SLTN Inter Access je kennis maken met een moderne werkplek. Centraal staat hierbij de gedachte dat modernisering van de werkplek moet plaatsvinden vanuit de mogelijkheden die er zijn om medewerkers beter (efficiënter, veiliger, prettiger) te laten werken en hoe je daar als dienstverlener op kan sturen.

In het Experience Center van SLTN laten we je kennismaken met nieuwe technologie, hoe je daarmee een moderne werkplek mogelijk maakt en wat dat betekent voor de gebruikers. Wat hebben we de afgelopen jaren gezien aan veranderingen met betrekking tot uitvragen bij onze klanten? Wat verwachten we aan veranderingen de komende jaren? Hoe kunnen sourcing advisors en IT service providers gezamenlijk beter anticiperen op veranderende wensen van onze gezamenlijke opdrachtgevers?

Ook bespreken we hoe een IT leverancier innovaties kan ondersteunen. Een belangrijke factor daarin is het organisatorisch vlak: een IT-leverancier is immers géén organisatieveranderaar. Middels een interactieve discussie bekijken we de wijze waarop zowel IT-leverancier als Sourcing Advisors een versnelling in de organisatie kunnen bewerkstelligen, en gebruikers kunnen laten profiteren van de mogelijkheden.

Agenda

16:00Inloop + mogelijkheid tot netwerken
16:15Welkom door Lex Erades, VP Services SLTN Inter Access
16:20Visie op de Ideale werkplek door Albert Hooijer, Practice Lead Workplace SLTN Inter Access
16:45Visie op uitbesteding en sourcing van het werkplek domein door Leonard Verspui, Architect Workplace SLTN Inter Access
17:10Vragen en korte toelichting op pauze-programma met demo’s
17:15Pauze met demo's en mogelijkheid tot netwerken
17:45Interactieve discussie door Henk Pater, CEO/Founder Outsourcing Hub
18:30Borrel met mogelijkheid tot netwerken
19:30Afronding
Locatie

SLTN Inter Access Colosseum 9 Hilversum 1213 NN (toon op Google Maps)

Let op: dit event is exclusief voor Sourcing Advisors.


Dit evenement wordt georganiseerd door Outsourcing Hub in samenwerking met SLTN Inter AccessInnovation Partner 2018 van Outsourcing Hub. Speciaal voor TPA’s organiseert Outsourcing Hub een partner-event met steeds een andere Innovation Partner, gericht op het delen en concreet maken van kennis en ervaring op gebied van outsourcing. De Innovation Partners leveren daarnaast een proactieve bijdrage aan de ontwikkeling van het onafhankelijke matching platform. In totaal nemen negen Innovation Partners zitting in een advisory board, vanuit waar zij hun kennis en ervaring inbrengen. De Innovation Partners rouleren op jaarlijkse basis.

2018-06-05T11:30:51+00:00 28 mei 2018|