Cookies 2017-09-19T13:46:14+00:00

Samenvattend:

  • Outsourcing Hub maakt gebruik van cookies van Google Analytics om de website verder te verbeteren.
  • Wij conformeren ons aan de instellingen die de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens aanraadt.
  • Wij voldoen hiermee aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Hoe waarborgen wij je privacy?

Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten

Op grond van artikel 14 van de Wbp heeft Outsourcing Hub als verantwoordelijke een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers.

Wij anonimiseren je IP-adres

IP-adressen bestaan uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. Google biedt de mogelijkheid om het laatste octet van het IP-adres van uw websitebezoekers te verwijderen. Dit gebeurt in tijdelijk geheugen, nog voordat het IP-adres door Google wordt opgeslagen. Google noemt dit ‘anonimiseren’.

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) acht het resterende deel van het IP-adres nog steeds een persoonsgegeven. Het gaat namelijk om een groep van maximaal 256 computers. Maar het CBP vindt het wel een belangrijke maatregel om de risico’s voor uw websitebezoekers te verkleinen. Outsourcing Hub heeft deze optie ingeschakeld.