Ontbijtsessie: van outsourcing naar trusted sourcing

Op 3 oktober organiseert Outsourcing Hub in samenwerking met Open Line een round table voor adviseurs, met als thema ‘trusted sourcing’.

IT Outsourcing, of zoals u wilt: uitbesteding van IT-diensten, is inmiddels een ingeburgerd begrip. Veel bedrijven hebben in meer of mindere mate hun IT-dienstverlening uitbesteed. Heel vaak bewust, en met de opkomst van een variëteit aan clouddiensten soms ook onbewust.

In de afgelopen jaren is veel kennis en ervaring opgedaan met IT-uitbesteding. Bij de uitbestedende bedrijven, bij IT-dienstverleners en bij adviseurs. De vraag is of je met de kennis van nu, het toen anders zou doen? Vaak wel.

Massaal aan de clouddiensten

IT-uitbesteding staat vaak synoniem voor clouddiensten en met de snelle opkomst van clouddiensten gaan ontwikkelingen hard. Was er vroeger een doordachte IT-infrastructuur met uitgekauwde applicatieplatformen, tegenwoordig hebben we de beschikking over miljoenen oplossingen binnen het bereik van een creditcard. Soms zelfs gratis of zeer goedkoop, met een groot aanbod, eenvoudig te bedienen en direct te gebruiken. En nog veel belangrijker: eenvoudig te vervangen.

Als platform zorgt cloud computing ervoor dat dit laatste ook zal gaan gebeuren voor lichte en uiteindelijk zware bedrijfstoepassingen. Zelfs als sommige oplossingen niet gebruikt mogen worden als gevolg van governance en compliance afspraken, lonken de voordelen van clouddiensten. Dit binnen acceptabele – door de organisatie zelf, door de markt of door wetgeving opgelegde – grenzen. En dat betekent nogal wat. Onderzoek laat zien dat bedrijven weliswaar steeds meer vertrouwen krijgen in de cloud, maar er is meer nodig om verdere adoptie te stimuleren.

Vertrouwen als basis

De cloud heeft een duidelijke impact op bedrijven en het dagelijkse leven van veel mensen. Als we het geheel afpellen, begint alles met vertrouwen. Vertrouwen dat je als uitbesteder zelf goed begrijpt wat jouw organisatie wilt, vertrouwen dat je de bijhorende vraag goed kunt stellen, vertrouwen dat jouw vraag goed begrepen wordt, vertrouwen dat de oplossing naadloos past, vertrouwen dat hetgeen beloofd wordt door een IT-dienstverlener waargemaakt wordt, vertrouwen dat oplossingen van verschillende leveranciers naadloos samenwerken, vertrouwen dat het veilig is, vertrouwen dat het belang van het bedrijf de boventoon voert, et cetera.

Inmiddels zijn we het stadium gepasseerd dat we al onze diensten bij één enkele dienstverlener kunnen afnemen. Daarmee is het nog belangrijker geworden om het totaal te kunnen overzien (ketenregie). IT is complexer geworden en áls het vroeger al een IT-feestje was, dan is het dat al lang niet meer! De rol van de adviseur bij de geschetste ontwikkelingen is daarom enorm belangrijk. Deze kijkt over de grenzen van het bedrijf heen en is prima in staat om vaak ‘vastgeroeste’ beelden los te trekken. Diezelfde adviseur zal in staat moeten zijn om de belangen van het bedrijf zorgvuldig te exploreren en op zoek te gaan naar mogelijkheden en kansen die het bedrijf wellicht zelf nog niet had onderkend.

Van dienstverlener naar business partner

Min of meer aan dezelfde kant staat de IT-dienstverlener, die eigenlijk niet meer zo genoemd moet worden. Er wordt namelijk verwacht dat deze dienstverlener een businesspartner wordt. Het cultiveren van sterke vertrouwensrelaties wordt daarbij van wezenlijk belang. Niet meer schermen met ‘ouderwetse’ SLA’s, hoewel die absoluut belangrijk zijn, maar met een vertrouwde dienstverlening die naadloos aansluit bij de steeds (sneller) veranderende business-behoeften met het adagium: ‘de business en de gebruiker centraal’. Een trusted partner met trusted services.

Op 3 oktober organiseert Outsourcing Hub in samenwerking met Open Line een round table voor adviseurs, met als thema ‘trusted sourcing’. Hoe gaan we om met de geschetste ontwikkelingen? Hoe kunnen adviseurs hun rol als trusted gesprekspartner en katalysator nog beter invullen?

Open Line heeft al drie jaar een 100% Outsourcing Recommendation Score behaald in het Giarte Outsourcingsonderzoek en kende het afgelopen jaar het hoogste aantal superfans van alle onderzochte partijen. Geert Verest, regiomanager binnen Open Line, zal 3 oktober een kijkje in de keuken van Open Line geven. Te gast is René Zonnenberg, Information Manager bij OCI Nitrogen waar hij de outsourcingstrategie bepaalt en uitvoert. Voorheen was René voorheen werkzaam bij DSM, waar hij aan de basis stond van internationale en zeer grote sourcing vraagstukken. Kortom, een spreker met een schat aan ervaring én een duidelijke eigen visie.

Verder worden ook de nieuwste en upcoming features van Outsourcing Hub onder de loep genomen. Deze ontbijtsessie staat garant voor een informele sfeer, mooi buiten de files om en met voldoende gelegenheid om te netwerken. Ook zal er volop mogelijkheid zijn om eigen vragen voor te leggen aan de aanwezige experts van Outsourcing Hub en Open Line.

Het programma:
08:00 – 09:00     Inloop en ontbijt + mogelijkheid tot netwerken
09:00 – 09:50      Kennissessie I (verzorgd door Open Line)
09:50 – 10:10       Pauze + mogelijkheid tot netwerken
10:10 – 11:00        Kennissessie II (verzorgd door Outsourcing Hub)
11:00 – 11:30        Koffie met vlaai + mogelijkheid tot netwerken

Locatie: Open Line Eindhoven (Hurksestraat 29-51, 5652 AH Eindhoven)


Dit evenement wordt georganiseerd door Outsourcing Hub in samenwerking met Open Line, Innovation Partner van Outsourcing Hub. Speciaal voor TPA’s organiseren Outsourcing Hub en steeds een andere innovation partner iedere maand een partner-event, gericht op het delen en concreet maken van kennis en ervaring op gebied van outsourcing. De Innovation Partners leveren daarnaast een proactieve bijdrage aan de ontwikkeling van het onafhankelijke matching platform. In totaal nemen negen Innovation Partners zitting in een advisory board, vanuit waar zij hun kennis en ervaring inbrengen. De Innovation Partners rouleren op jaarlijkse basis.

2017-09-26T13:39:40+00:00 1 september 2017|