DXC.technology 2017-09-22T14:29:57+00:00

Project Description

DXC.technology is Participant Partner van Outsourcing Hub

DXC Technology

Wereldleider in het leveren van technologie-enabled business oplossingen & diensten

De kracht van een wereldwijde organisatie met kennis van de lokale gezondheidszorg, dat is waar DXC Technology voor staat in de Nederlandse zorgsector. In Nederland leveren 250 experts software, infrastructuur en diensten specifiek aan de gezondheidszorg. Met nog eens 850 medewerkers op andere ICT-expertgebieden, van Infrastructure as a Service tot virtual desktop, van big data tot cybersecurity, is DXC in Nederland de grootste ICT-organisatie. DXC levert in Nederland een lokaal ZIS/EPD en een reeks software-oplossingen. Voor ziekenhuizen en zorginstellingen wordt het modulaire open ZIS/EPD Care Solutions geleverd. Voor zorginstellingen sectorbreed de UltraGenda planningssoftware; Centrasys voor Medicatiemanagement en Geneesmiddelenlogistiek, EVS, Toedieningsregistratie en Transmurale medicatie. De PROAZ software voor het proces van productie tot analyse van geneesmiddelen. De eerste lijn wordt ondersteunt door MicroHIS X, het complete huisarts-informatiesysteem. 

DXC biedt Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen een ZIS/EPD-oplossing die er staat: Care Solutions. Care Solutions omvat het EasyCare EPD, dat bij meerdere Nederlandse ziekenhuizen in gebruik is. Het biedt onder meer snelle registratie met apps voor artsen en verpleegkundigen – eenvoudig met handzame tablets. EasyCare is geïntegreerd met DXC’s bewezen én next-generation functionaliteit voor logistiek en planning, closed-loop medicatiemanagement, en financiële administratie en rapportage. Dat betekent efficiënt en patiëntgericht plannen, veilige en schaalbare medicatieprocessen met LSP-overhaalfunctie, snel factureren en inzichtelijke rapportage. Voor zorginstellingen wordt sectorbreed de UltraGenda planningssoftware aangeboden, en Centrasys voor Medicatiemanagement, Geneesmiddelenlogistiek met de modules EVS, Toedieningsregistratie en Transmurale medicatie. PROAZ wordt ingezet voor de ziekenhuisapotheken voor het totale proces van de productie tot de analyse van geneesmiddelen. Voor de eerste lijn wordt het huisarts-informatiesysteem MicroHIS X geleverd. Daarnaast heeft DXC het Landelijk Schakel Punt (LSP) en de DBC Grouper ontwikkeld. DXC levert tevens brede ICT-expertise aan zorginstellingen. Van Infrastructure as a Service tot virtual desktop, van big data tot cybersecurity, DXC heeft de expertise en de mensen om het snel en gedegen te realiseren. Speerpunten in kennis zijn de migratie naar infrastructuur-oplossingen, oplossingen met mobiele technologie en implementaties die zeer hoge eisen stellen aan het niveau van security. Achter de Nederlandse organisatie staat een wereldwijde organisatie die kennis overdraagt vanuit implementaties en consultancy-trajecten in de gezondheidszorg en andere sectoren, waaronder de financiële sector, justitie. defensie en de ruimtevaartindustrie. Wereldwijd is DXC al vijf decennia leidend in het leveren van technisch complexe ICT-oplossingen. De Healthcare Group van DXC in Nederland koppelt zo specifieke kennis van de lokale, Nederlandse gezondheidszorg aan de kracht van een wereldwijde organisatie. Flexibiliteit en schaalbaarheid die zich doorvertaalt naar de doelstellingen van de zorgorganisatie. U krijgt met Care Solutions altijd de beschikking over een voor u passende oplossing. U kunt ervoor kiezen om de gehele ZIS/EPD-oplossing in uw organisatie te implementeren – geleidelijk of big-bang, on-site of via ons gunstige SaaS-leveringsmodel. 

Contact opnemen

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Klik dan op de knop hieronder en vul het formulier in.

Neem contact met mij op

   

Naar het overzicht van alle aangesloten ICT-leveranciers