Inteami 2016-10-21T18:51:10+00:00

Project Description

Inteami – Sourcing via co-creatie

InteamiTegenwoordig worden bij het selecteren van leveranciers andere ‘sourcing’ methodieken gebruikt dan de klassieke ‘papieren’ sessies. Afgelopen jaren zijn agile sourcing technieken succesvol gebleken. Op deze manier van leveranciersselectie wordt de ‘oude’ waterval methode van RFI, RFP (papieren sessies) losgelaten en worden complexe deals in een korter tijdsbestek via co-creatie succesvol gesloten. Voor het begeleiden van leveranciersselectie beschrijf ik binnen dealmaking 2.0 6 fases.

Het 6C model; conceive, consult, contents, choose, contract en consolidate!

Conceive (1)

Binnen de eerste fase ‘conceive: to form an idea’ die niet langer duurt dan 6 weken wordt er naast een berekening van de base case (huidige kosten niveau en diensten niveau geëxtrapoleerd naar 5 jaar) een waarden case opgesteld. Deze waarde case, die ook de basis vormt binnen ‘best value’ procurement technieken, beschrijft de tastbare en niet tastbare voordelen of het belang of de betekenis van een uitbesteed product of dienst. Hierdoor ontstaan nieuwe business modellen c.q. leveranciers afspraken. De combinaties voor deze waarden zorgen voor wederkerigheid en profijt voor alle betrokkenen. 1+1=3. De waardencreatie (het scheppen van meerwaarde voor klanten, de eigen organisatie, de leverancier en andere betrokken partijen) geeft via co-creatie een basis voor nieuwe business modellen tussen opdrachtgever en de leverancier. Deze innovatieve gedachte vergroot het onderscheidend vermogen en de continuïteit van de opdrachtgever en de leverancier en vormt de basis van een lange termijn relatie.

Consult (2) en contents (3)

Binnen de tweede fase ‘Consult: to seek advice or information’ wordt er na een marktconsultatie en een inhoudelijke presentatie van potentiële leveranciers een keuze gemaakt voor minimaal twee leveranciers. Deze leveranciers zullen samen met het projectteam van de opdrachtgever in de derde fase ‘Contents: the subjects or topics covered’ inhoudelijke workshops houden om een eerste prototype van het product of de dienst te ontwikkelen. Deze workshops richten zich ook op juridische aspecten, governance modellen, financiële aspecten, business case etc. ‘Failure is a great opportunity to learn’ in deze fase. Hierdoor voorkom je dat deze ‘failures’ optreden in de transitie en transformatie fase.

Choose (4)

In de vierde fase ‘Choose: select, pick, prefer’ wordt de leverancier gekozen met de hoogste waardecreatie voor de leverancier.

Contract (5) en consolidate (6)

In de vijfde fase ‘Contract: an agreement having a lawful object entered into voluntarily by two or more parties, each of whom intends to create one or more legal obligations between them’ vindt contractering plaats. Meestal levert een contractmodel startende met een intentieverklaring, een Projecten Contract voor transitie en transformatie en een Contract voor meerjarige levering van product en/of dienst voordelen op bij complexe deals. Door het afsluiten van de minder complexe intentieverklaring en projectcontract kunnen de werkzaamheden starten, terwijl het meerjarencontract tijdens de zesde fase ‘Consolidate; to join together into one whole’ waarin transitie en transformatie worden uitgevoerd afgerond kunnen worden.

6c-model

INTEAMI gebruikt het 6c model als leidraad in al haar sourcing trajecten. Dit model heeft zich bewezen in de markt.

  • INTEAMI  levert facultatief  ‘hands on’ expertise per fase.
  • Snel duidelijkheid over ‘success rate’ en partner.
  • Door prototyping en agile aanpak worden problemen en fouten in de oplossing vroeg in proces geconstateerd en opgelost, niet gedurende transitie en transformatie.
  • Geen papieren sessie, maar direct ‘execution’.
  • Direct ‘content’ relatie met mogelijke partners (geen sales talk).
  • Deal waarbij synergie effect wordt bereid (1+1=3), basis van lange business relatie opdrachtgever en leverancier(s).
  • Deal waarbij wordt aangesloten op business doelstellingen opdrachtgever.
  • Deal met voldoende veerkracht om mee te bewegen met veranderende markt omgeving,
  • Wijze van contracteren eist succesvolle transitie en transformatie inspanning leverancier, meerjarig contract wordt pas gegunt na T&T.

Meer informatie www.inteami.nl of erwin.jesterhoudt@inteami.nl.

Wil je hier ook tussen staan?

Ben je TPA en wil je hier ook tussen staan? Maak dan nu een account aan.

 

Account aanmaken